Excel (Polski): Praca z ikonami

Lesson 35: Praca z ikonami

/en/tr_pl-excel/korzystanie-z-karty-rysuj/content/

Praca z ikonami

Jeśli potrzebujesz grafikę do projektu, możesz skorzystać z funkcji o nazwie ikony. Ikony są biblioteką nowoczesnych, profesjonalnych grafik zawartych w Office 365 i 2019, i można je dostosować do własnych potrzeb. Ikony są dostępne w programach Word, Excel, Outlook i PowerPoint.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o ikonach.

Wstawianie ikon

Aby wstawić ikonę, kliknij kartę Wstaw, a następnie wybierz Ikony.

clicking the Icons button in the Insert tab

Pojawi się menu Wstaw ikony. Możesz przejrzeć szeroki zakres tematów, takich jak ludzie, technologia, handel, sztuka i wiele innych. Po znalezieniu ikony, którą lubisz, wybierz ją, a następnie kliknij Wstaw.

screenshot of the Icons menu

Dostosowywanie ikon

Po wstawieniu ikony możesz ją dostosować na kilka różnych sposobów.

Aby zmienić kolor ikony, wybierz ikonę, którą chcesz edytować. Pojawi się karta Format. Następnie kliknij Wypełnienie grafiki i z rozwijanego menu wybierz kolor.

screenshot of changing an icon's color

Aby dodać kontur do ikony, kliknij Zarys kształtu i z rozwijanego menu wybierz kolor.

screenshot of adding an outline to an icon

Możesz także zmienić rozmiar ikony, chwytając i przeciągając jeden z uchwytów zmiany rozmiaru. Ponieważ są to grafiki wektorowe, możesz je powiększać bez utraty jakości.

screenshot of changing an icon's size

Rozbicie ikony na kilka części

Niektóre ikony można podzielić na osobne części, co pozwala edytować każdą z nich osobno w celu dalszego dostosowania.

  1. Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Konwertuj na kształt.
    screenshot of right-clicking an icon and selecting Convert to Shape
  2. Kliknij Tak w oknie dialogowym.
    screenshot of clicking Yes after choosing Convert to Shape
  3. Jeśli ikona ma indywidualne części, możesz teraz edytować każdą z części z osobna, zmieniając jej rozmiar, kolor i lokalizację.
    screenshot of an icon after using the Convert to Shape feature

Ikony oferują wiele możliwości dostosowania wyglądu twojego projektu. Wypróbuj je, jeśli szukasz prostych, dopracowanych elementów graficznych w celu ulepszenia swoich treści.