Excel (Polski): Korzystanie z polecenia Znajdź i Zamień

Lesson 10: Korzystanie z polecenia Znajdź i Zamień

/en/tr_pl-excel/praca-z-wieloma-skoroszytami/content/

Wprowadzenie

Podczas pracy z dużą ilością danych w programie Excel zlokalizowanie określonych informacji może być trudne i czasochłonne. Możesz łatwo przeszukiwać skoroszyt za pomocą funkcji Znajdź, która umożliwia także modyfikowanie zawartości za pomocą funkcji Zamień.

Opcjonalnie: Pobierz nasz skoroszyt ćwiczeń.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z funkcji Znajdź i Zamień.

Aby znaleźć zawartość komórki:

W naszym przykładzie użyjemy polecenia Znajdź, aby zlokalizować konkretny dział z listy.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij polecenie Znajdź i wybierz, a następnie z rozwijanego menu wybierz Znajdź.
  Wybieranie funkcji Znajdź
 2. Pojawi się okno dialogowe Znajdź i zamień. Wpisz treść, którą chcesz znaleźć. W naszym przykładzie wpiszemy nazwę działu.
 3. Kliknij Znajdź następny. Jeśli treść zostanie znaleziona, zostanie wybrana komórka zawierająca tę treść.
  Kliknij Znajdź następny, aby zlokalizować zawartość
 4. Kliknij Znajdź następny, aby znaleźć więcej wystąpień, lub Znajdź wszystko, aby zobaczyć wszystkie wystąpienia wyszukiwanego terminu.
  Wybierz Znajdź wszystko, aby zlokalizować każde wystąpienie wyszukiwanego terminu
 5. Po zakończeniu kliknij Zamknij, aby wyjść z okna dialogowego Znajdź i zamień.
  Kliknięcie przycisku Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe

Możesz także uzyskać dostęp do polecenia Znajdź, naciskając Ctrl + F na klawiaturze.

Kliknij Opcje, aby wyświetlić zaawansowane kryteria wyszukiwania w oknie dialogowym Znajdź i zamień.

Kliknięcie opcji powoduje wyświetlenie zaawansowanych kryteriów wyszukiwania


Aby zastąpić zawartość komórki:

Czasami może się zdarzyć, że wielokrotnie popełniłeś błąd w całym skoroszycie (np. błędnie zapisałeś czyjeś imie) lub że musisz wymienić określone słowo, lub wyrażenie na inne. Możesz użyć funkcji Znajdź i zamień w programie Excel, aby dokonać szybkich zmian. W naszym przykładzie użyjemy funkcji Znajdź i zamień, aby poprawić listę nazw działów.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij polecenie Znajdź i wybierz, a następnie z rozwijanego menu wybierz polecenie Zamień...
  Wybierz Zastąp z menu rozwijanego
 2. Pojawi się okno dialogowe Znajdź i zamień. Wpisz tekst, który chcesz znaleźć, w polu Znajdź:
 3. W polu Zamień na: wpisz tekst, którym chcesz zastąpić znaleziony fragment, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.
  Kliknij znajdź dalej
 4. Jeśli wyszukiwana treść zostanie znaleziona, komórka posiadająca tę treść zostanie wybrana.
 5. Przejrzyj tekst, aby upewnić się, że chcesz go zastąpić.
 6. Jeśli chcesz go zastąpić, wybierz jedną z opcji zamiany. Wybranie opcji Zamień spowoduje zastąpienie poszczególnych przypadków, natomiast Zamień wszystko zastąpi każde wystąpienie wyszukiwanego tekstu w całym skoroszycie. W naszym przykładzie wybierzemy tę opcję, aby zaoszczędzić czas.

  Kliknięcie zamień wszystkie

 7. Pojawi się okno dialogowe potwierdzające liczbę dokonanych zamian. Kliknij OK, aby kontynuować.

  Kliknięcie OK
 8. Wybrana zawartość komórki zostanie zastąpiona.

  Wybrana treść została zastąpiona
 9. Po zakończeniu kliknij Zamknij, aby wyjść z okna dialogowego Znajdź i zamień.
  Kliknięcie przycisku Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe

Na ogół, najlepiej unikać korzystania z opcji Zamień wszystko, ponieważ nie daje ona możliwości pomijania fragmentów, których nie chcesz zmieniać. Powinieneś użyć tej opcji tylko wtedy, gdy masz absolutną pewność, że nie dojdzie do zamiany fragmentów, których nie planowałeś zmieniać.

Wyzwanie!

 1. Otwórz nasz zeszyt ćwiczeń.
 2. Kliknij kartę Challenge w lewym dolnym rogu skoroszytu.
 3. Crystal Lewis wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na Taylor. Użyj opcji Znajdź i zamień, aby zmienić nazwisko Crystal z Lewis na Taylor. Uważaj, aby dokonać zmiany tylko nazwiska Crystal!
 4. Znajdź i zamień Bio na Biology. Uważaj, aby nie zmienić specjalizacji Biomedical Engineering!
 5. Zastosuj Znajdź i Zamień wszystko, aby zastąpić specjalizację Physics na Physical Science.
 6. Po zakończeniu arkusz powinien wyglądać następująco:

  Znajdź i zamień wyzwanie

/en/tr_pl-excel/sprawdzanie-pisowni/content/