Υπολογιστικά Φύλλα Google: Δημιουργώντας απλούς τύπους (Creating Simple Formulas)

Lesson 12: Δημιουργώντας απλούς τύπους (Creating Simple Formulas)

/en/tr_el-google-sheets/-working-with-multiple-sheets/content/

Εισαγωγή

Όταν εργάζεστε με αριθμητικές πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Υπολογιστικά Φύλλα Google για να πραγματοποιήσετε υπολογισμούς. Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε πώς να δημιουργείτε απλούς τύπους (φόρμουλες) που θα προσθέτουν, αφαιρούν, πολλαπλασιάζουν και διαιρούν τις αξίες. Θα εισαχθείτε επίσης στα βασικά στοιχεία της χρήσης αναφορών κελιών σε τύπους.

Δημιουργώντας απλούς τύπους

Μια βολική λειτουργία των Υπολογιστικών Φύλλων Google για εξοικονόμηση χρόνου είναι η ικανότητά τους να προσθέτουν, να αφαιρούν, να πολλαπλασιάζουν και να διαιρούν αριθμητικές πληροφορίες για εσάς. Τα Υπολογιστικά Φύλλα Google χρησιμοποιούν μαθηματικές εκφράσεις που ονομάζονται τύποι και κάνουν εύκολο τον χειρισμό αυτών των υπολογισμών. Σε αυτό το μάθημα, θα επικεντρωθούμε σε τύπους που περιέχουν έναν μαθηματικό τελεστή.

Τις περισσότερες φορές θα χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση ενός κελιού στη φόρμουλα. Αυτό ονομάζεται χρήση μιας αναφοράς κελιού. Το πλεονέκτημα της χρήσης αναφορών κελιών είναι, ότι μπορείτε να αλλάξετε μια τιμή σε ένα κελί αναφοράς και ο τύπος θα επαναϋπολογισεί αυτόματα. Χρησιμοποιώντας αναφορές κελιών στους τύπους σας θα είστε βέβαιοι ότι οι τιμές στους τύπους σας είναι ακριβείς.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε πώς να εργάζεστε με απλούς τύπους στα Υπολογιστικά Φύλλα Google.

Μαθηματικοί τελεστές

Τα φύλλα του Google χρησιμοποιούν κλασικούς τελεστές για τους τύπους: το σύμβολο συν για πρόσθεση (+), σύμβολο μείον για αφαίρεση (-), αστερίσκο για πολλαπλασιασμό (*), εμπρόσθια κάθετο για διαίρεση (/) και το σύμβολο (^) για ύψωση σε δύναμη.

Βασικοί χειριστές

Όλοι οι τύποι πρέπει να ξεκινούν με το σύμβολο ίσον (=). Αυτό συμβαίνει επειδή το κελί περιέχει ή είναι ίσο με τον τύπο και την τιμή που υπολογίζει.

Χρησιμοποιώντας αναφορές κελιών

Όταν ένας τύπος περιέχει μια διεύθυνση κελιού, (λέμε ότι) χρησιμοποιεί μια αναφορά κελιού. Η δημιουργία ενός τύπου με αναφορές κελιών είναι χρήσιμη επειδή μπορείτε να ενημερώσετε τις αριθμητικές τιμές στα κελιά χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψετε τον τύπο.

Χρησιμοποιώντας αναφορές κυττάρων για να υπολογίσετε εκ νέου έναν τύπο

Συνδυάζοντας έναν μαθηματικό τελεστή με αναφορές κελιών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ποικιλία απλών τύπων στα Υπολογιστικά φύλλα Google. Οι τύποι μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό αναφοράς κελιού και ενός αριθμού.

Παραδείγματα απλών τύπων

Δημιουργία τύπων

Στο παράδειγμά μας, θα χρησιμοποιήσουμε απλούς τύπους και αναφορές κελιών για να υπολογίσουμε έναν προϋπολογισμό.

Για να δημιουργήσετε έναν τύπο:

 1. Επιλέξτε το κελί όπου θα εμφανίζεται η υπολογισμένη τιμή.
  Επιλογή κελιού
 2. Πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=).
 3. Πληκτρολογήστε πρώτα τη διεύθυνση κελιού του κελιού που θέλετε να αναφέρετε στον τύπο. Θα εμφανιστεί ένα διάστικτο περίγραμμα γύρω από το κελί στο οποίο γίνεται αναφορά.
  Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση κελιού
 4. Πληκτρολογήστε τον τελεστή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε το σύμβολο προσθεσης (+).
 5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση κυψέλης του κελιού που θέλετε να αναφερθείτε δεύτερο στον τύπο.
  Ολοκλήρωση του τύπου
 6. Πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας. Ο τύπος υπολογίζει και το φύλλο Google εμφανίζει το αποτέλεσμα.
  Το αποτέλεσμα

Για να δείτε πώς επαναλαμβάνεται η φόρμουλα, δοκιμάστε να αλλάξετε την τιμή σε οποιοδήποτε κελί. Ο τύπος εμφανίζει αυτόματα τη νέα τιμή.

Η υπολογιζόμενη τιμή

Τα Υπολογιστικά Φύλλα Google δεν θα σας ενημερώνουν πάντα εάν ο τύπος σας περιέχει ένα σφάλμα, οπότε εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε όλους τους τύπους σας. Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, διαβάστε το άρθρο μας σχετικά με το γιατί θα πρέπει να κάνετε διπλό έλεγχο των τύπων σας .

Για να δημιουργήσετε έναν τύπο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο point-and-click:

Αντί να πληκτρολογήσετε διευθύνσεις κελιών, μπορείτε να δείξετε και να κάνετε κλικ στα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον τύπο σας.

 1. Επιλέξτε το κελί που θα εμφανίσει την υπολογισμένη τιμή. Επιλέγοντας το κελί
 2. Πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=).
 3. Κάντε κλικ στο κελί που θέλετε να αναφερθείτε πρώτα στον τύπο. Η διεύθυνση του κελιού εμφανίζεται στον τύπο.
  Εισαγωγή της πρώτης αναφοράς κυψέλης
 4. Πληκτρολογήστε τον τελεστή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον τύπο. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε το σύμβολο πολλαπλασιασμού (*).

 5. Κάντε κλικ στο κελί που θέλετε να αναφερθείτε δεύτερο στον τύπο. Η διεύθυνση του κελιού εμφανίζεται στον τύπο. Ολοκλήρωση της αναφοράς κυψέλης

 6. Πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας. Ο τύπος θα υπολογιστεί και η τιμή θα εμφανιστεί στο κελί.

  Η υπολογιζόμενη τιμή

Για να επεξεργαστείτε έναν τύπο:

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να τροποποιήσετε έναν υπάρχοντα τύπο. Στο παράδειγμά μας, πληκτρολογήσαμε μια εσφαλμένη διεύθυνση κελιού στον τύπο μας, οπότε πρέπει να τη διορθώσουμε.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο κελί που περιέχει τον τύπο που θέλετε να επεξεργαστείτε. Ο τύπος θα εμφανίζεται στο κελί. Προβολή του τύπου
 2. Κάντε τις επιθυμητές τροποποιήσεις στον τύπο. Στο παράδειγμά μας, θα αντικαταστήσουμε το C4 με το C5. Επεξεργασία του τύπου
 3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας. Ο τύπος υπολογίζει εκ νέου και η νέα τιμή εμφανίζεται στο κελί. Προβολή του επανυπολογιζόμενου αποτελέσματος

Πρόκληση!

 1. Ανοίξτε το αρχείο παράδειγμα . Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Google και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο> Δημιουργία αντιγράφου.
 2. Επιλέξτε το φύλλο Πρόκληση.
 3. Στο κελί D4, δημιουργήστε έναν τύπο που πολλαπλασιάζει τα κελιά B4 και C4. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αναφορές κελιών.
 4. Χρησιμοποιήστε τη λαβή πλήρωσης για να αντιγράψετε τον τύπο στα κελιά D5 και D6.
 5. Στο κελί D7, δημιουργήστε έναν τύπο που προσθέτει τα κελιά D4, D5 και D6.
 6. Αλλάξτε την ποσότητα στο στοιχείο Β4 έως 15. Θα πρέπει επίσης να δείτε τα κελιά D4 και D7 να αλλάζουν.
 7. Όταν τελειώσετε, το υπολογιστικό φύλλο σας θα πρέπει να φαίνεται ως εξής:
  απλή πρόκληση τύπων

/en/tr_el-google-sheets/-creating-complex-formulas/content/